Skip to main content

     

Informacje ogólne dotyczące zmiany na gaz ziemny

Zmiana na gaz ziemny w Nettetal

Zakład miejski Stadtwerke Nettetal GmbH zasila nasz region w gaz ziemny. Dostępne są dwa różne rodzaje gazu ziemnego: L i H. Dotychczas otrzymywaliście Państwo gaz L, który przede wszystkim jest dostarczany do Holandii. Wkrótce jego dostawy zostaną wstrzymane. Dlatego zakład Stadtwerke Nettetal GmbH przestawia się na zasilanie gazem typu H.

Zgodnie z § 19a ustawy o gospodarce energetycznej za zmianę typu gazu odpowiada operator sieci. W Nettetal tym operatorem jest zakład Stadtwerke Nettetal GmbH. Ta zasada obowiązuje także wówczas, gdy kupujecie Państwo gaz od innego dostawcy.

Poinformujemy Państwa w odpowiednim czasie o wymaganych czynnościach.

Dlaczego zmieniamy typ gazu?

Gaz ziemny jest dostępny w dwóch różnych jakościach: L i H. Oba rodzaje gazu różnią się składem chemicznym. „L“ jest skrótem od „low“, gaz L posiada mniej energii niż gaz H. „H“ jest skrótem od „high“, gaz H posiada więcej energii.

W przyszłości gaz typu L nie będzie już dostępny. Od 03. września 2024 w Nettetal dostarczany będzie gaz H. Aby Państwa urządzenia gazowej (np. piekarnik, bojler na ciepłą wodę, piec) mogły w domu lub mieszkaniu prawidłowo działać z gazem H, muszą zostać sprawdzone i technicznie dopasowane.

Jak będą wyglądać nasze wizyty?

Aby prawidłowo przeprowadzić adaptację monter odwiedzi Państwa na nasze zlecenie dwa razy.

1. Podczas pierwszej wizyty monter sprawdzi wszystkie urządzenia gazowe w Państwa domu lub mieszkaniu. Prosimy o zapewnienie mu dostępu do wszystkich urządzeń gazowych. Monter zapisze sobie ważne informacje, jak na przykład typ i nazwa urządzenia. Następnie wykona zdjęcie każdego urządzenia gazowego. Ta czynność nazywa się „Badanie urządzeń gazowych”. Badanie rozpocznie się prawdopodobnie w listopadzie 2022 i potrwa do marca 2023.

2. Podczas drugiej wizyty monter dokona modyfikacji wszystkich urządzeń gazowych. To jest konieczne, aby Państwa urządzenia gazowe mogły później pracować z nowym gazem ziemnym (typu H). Monter dostarczy wszystkie wymagane części zamienne.  Adaptacja urządzeń gazowych rozpocznie się w marcu 2024 i potrwa do ok. października 2024.

Prosimy o obecność w mieszkaniu lub domu w celu przeprowadzenia badania i modyfikacji urządzeń gazowych. Brak przeprowadzonej odpowiednio wczesnej kontroli i adaptacji urządzeń gazowych stworzy zagrożenie dla Państwa bezpieczeństwa. Wszystkie te czynności są bezpłatne.

Kiedy Państwa odwiedzimy?

Zakład miejski Stadtwerke Nettetal GmbH wyśle Państwu list z datą wizyty montera. Nie są konieczne żadne działania z Państwa strony, sami się z Państwem skontaktujemy. Prosimy koniecznie zachować list z podanym terminem wizyty.